Bestill time med SMS

Send til 2097:

TORGET fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TORGET 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Sykemelding og Legeerklæring

Til deg som er sykemeldt.

Det er viktig at du tar kontakt med fastelgen din fra første fraværsdag. Din fastlege kan ikke uten videre tilbakedatere mer enn 3 dager.

Det samme gjelder legeerklæring til skole og andre erklæringer etter fravær.

Nytige lenker:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/tilbakedatere-sykmelding

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=oidc.difi.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_7dbd3d1fb6d59457d24b232f54580514%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://oidc.difi.no:443/idporten-oidc-provider/assertionconsumer%26spEntityID%3Doidc.difi.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST