Andreas Eng

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Ibrar Sharif

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Muhamet Rexhaj

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Thorbjørn Sandem

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Maiken N. Kildebo

Turnuslege

Venke Terese

Autorisert helsesekretær

Renee

Autorisert helsesekretær – permisjon

Nina

Autorisert helsesekretær

Maiken

Autorisert helsesekretær

Ann-Christin

Autorisert helsesekretær

Vian

Autorisert helsesekretær – vikar