Andreas Eng

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Ibrar Sharif

Lege

Permisjon fra 01.09.24

Klara Kopperud Riis er vikar for dr. Sharif mens han er i permisjon.

Muhamet Rexhaj

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Thorbjørn Sandem

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Klara Kopperud Riis

Turnuslege

Lege i spesialisering 1. Vikarierer for dr. Sharif fra 01.09.24.

Venke Terese

Autorisert helsesekretær

Renee

Autorisert helsesekretær – permisjon

Nina

Autorisert helsesekretær

Maiken

Autorisert helsesekretær

Ann-Christin

Autorisert helsesekretær

Vian

Autorisert helsesekretær – vikar